Consequences of discrimination

Het is moeilijk om te zeggen waarom mensen eigenlijk discrimineren. De oorzaken zijn verschillend van aard en soms moeilijk te achterhalen. De gevolgen daarentegen zijn misschien zichtbaarder. Discriminatie heeft vaak desastreuze gevolgen voor degenen die ermee te maken hebben. Ze worden op verschillende fronten geweerd en belemmerd. Maar uitsluiting is niet het enige gevolg van discriminatie. In sommige situaties, afhankelijk van hoe grimmig het gebeurt, kan het een eindstadium zijn.

Gevolgen van discriminatie op de arbeidsmarkt

Het is vaker in het nieuws verschenen dat bepaalde bevolkingsgroepen opzettelijk worden geweerd bij sollicitaties. Dit begint al in een heel vroeg stadium; al bij de werving. Mensen worden dan op basis van hun naam niet opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. Sollicitanten met een niet-Nederlandse naam komen zo moeilijk aan een baan. Ook bij het geven van promotie komen bepaalde mensen hierdoor niet in aanmerking.

Gevolgen van discriminatie voor de rest van de maatschappij

Niet alleen op de arbeidsmarkt heeft discriminatie rare gevolgen, maar ook op de resterende maatschappij. Door negatieve stereotypen en vooroordelen lopen bepaalde mensen ook op andere fronten grote kansen mis. Deze voordelen hebben ook een ander vervelend gevolg dat self-fulfilling prophecy wordt genoemd. Groepen die zich er bewust van zijn dat mensen hen benaderen met een bepaald vooroordeel reageren hierop door het tentoon te stellen. Zo blijven de vooroordelen alleen maar voortbestaan.

Andere gevolgen zijn dat kinderen van bepaalde groepen gepest worden op school en zich achtergesteld voelen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun schoolprestaties, wat op zijn beurt weer leidt tot afwijkend gedrag. Ook vrouwen en meisjes die gediscrimineerd worden, kunnen minder gaan presteren omdat zij dan aan hun kwaliteiten gaan twijfelen. Of het nu om bepaalde etniciteit, mannen, vrouwen of kinderen gaat; discriminatie heeft altijd vervelende gevolgen voor de slachtoffers!