What to know about employment discrimination?

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt misschien wel vaker voor dan veel mensen denken. Niet iedereen staat er namelijk bij stil hoe vaak het gebeurt. Ook heeft niet iedereen door dat er meerdere vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt voorkomen. Afwijzingen op basis van vooroordelen worden vaak afgedaan als onzin, maar het gebeurt. Door het onderkennen van het probleem wordt het alleen maar lastiger om het adequaat aan te pakken.

Hoe vaak komt het voor?

Het is moeilijk om te zeggen hoe vaak mensen op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd. Niet alle gevallen worden namelijk gemeld en geregistreerd. Dit maakt het moeilijk om het statistisch bij te houden. De gevallen die wel worden gemeld, geven enigszins een weerspiegeling van de realiteit. Het rapport over gemelde en geregistreerde gevallen van discriminatie in Nederland anno 2017, laat zien dat het aantal is gestegen ten opzichte van 2016.

Oorzaken van discriminatie op de arbeidsmarkt

Mensen worden om verschillende redenen gediscrimineerd op de werkvloer. Het komt voor in alle processen; van de werving tot de indiensttreding. Het eerder genoemde rapport over discriminatie in Nederland dat in april van dit jaar werd uitgebracht, gaf aan dat van de gemelde gevallen, discriminatie op basis van herkomst het meest voorkwam. Dit was over het hele land bekeken. 28% van de gevallen had betrekking op de arbeidsmarkt.

Van de gemelde gevallen aangaande discriminatie op de arbeidsmarkt was voornamelijk de leefdtijd de belangrijkste hoofdoorzaak. Deze nam een derde deel voor haar rekening. Het tweede grootste deel werd ingenomen door de discriminatiegronden geslacht en herkomst. Over de hele linie genomen was de arbeidsmarkt dus het terrein waarop de meeste gevallen van discriminatie zich hadden voorgedaan. Dit is in vergelijking met voorgaande jaren hetzelfde gebleven.